Privacyverklaring

De Europese privacywetgeving is herzien en vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Als u contact hebt met ons ontvangen wij mogelijk uw contactgegevens(naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). Wij gaan zeer zorgvuldig om met deze gegevens. Alleen medewerkers met een geheimhoudingsplicht kunnen deze gegevens gebruiken voor de doeleinden waar ze voor nodig zijn. Uw contactgegevens worden zorgvuldig bewaard en nooit aan anderen doorgegeven zonder uw toestemming. Zo blijft uw privacy beschermd.